Over OudeExamens.nl

Oudeexamens.nl is een initiatief van WisMon. Wij zijn een bèta-onderwijsinstituut met meer dan tien jaar ervaring in het geven van bijles in de exacte vakken. Daarnaast verzorgen we cursussen om de bètavakken in te halen als je die niet je profiel hebt en ontwikkelen we lesmateriaal.

Omdat we gemerkt hebben dat er bij scholieren een grote behoefte is aan oefening van eindexamens, hebben we samen met Re: Software dit mooie online platform ontworpen.

Of je nu opgaat voor vwo, havo of vmbo, hier vindt je alle eindexamens van de voorgaande jaren, zowel de bètavakken, de talen als de maatschappelijke vakken.

Volledige examens en antwoordmodellen
Voor ieder examen hebben we de volledige opgavebladen en antwoordmodellen. De uitwerkbijlage vind je hier ook.
Examens vanaf 2005
Je vindt hier de examens vanaf 2005 tot heden, zowel van het 1e als het 2e tijdvak.
Oefenen op onderwerp voor de bèta-examens
Heb je voldoende geoefend maar is er een specifiek onderwerp waar je extra aandacht aan wilt besteden? Voor de bèta-examens kan je ook op onderwerp oefenen.
Bereken je cijfer aan de hand van onze cijfertool
Met onze cijfertool bereken je snel of je geslaagd of gezakt zou zijn voor het Centraal Eindexamen.